Employees

Przemysław Sękalski PhD

Position: Director of the Centre
e-mail: sekalski@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 26 45

Anna Szulczyk MBA

Position: Deputy Director for administrative matters
e-mail: anna.szulczyk@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 17

Małgorzata Saidi

Function: Specialist Public Procurement
Position: Individual referent
e-mail: malgorzata.saidi@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 40

Jakub Niedziałek M.Sc.

Function: Lawyer
Position: Individual referent
email: jakub.niedzialek@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 16

Sławomir Klimczak M.Sc Eng.

Function: Network administrator
Position: Specialist Computer Science
email: slawomir.klimczak@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 42

Damian Faustryjak M.Sc Eng.

Function: Network administrator
Position: Technical assistant
email: damian.faustryjak@p.lodz.pl

Sebastian Krawczyk M.Sc Eng.

Function: Building administrator
Position: Individual referent 
email: sebastian.krawczyk@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 28

Filip Pawłowski 

Function: Network administrator
Position: Technical assistant
email: filip.pawlowski@p.lodz.pl

Michał Tracz

Function: Network administrator
Position: Technical assistant
email: michal.tracz@p.lodz.pl

Lodz University of Technology
Information Technology Centre

90-924 Łódź
Wólczańska 217/223
budynek B-19
NIP: 727-002-18-95
REGON: 000001583