Projekty

Projekty realizowane:

  • Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii w ramach ” Projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
    Data rozpoczęcia wizyty: 18.09.2016 r. Data zakończenia realizacji projektu: 24.09.2016 r.
    Wartość dofinansowania: 16 100,00 Euro

 

Projekty złożone – odrzucone:

  • Methodologies for Engineering Learning and Teaching, MELT w ramach Erasmus + Programme
  • EU TEACH Enhancing teaching and entrepreneurship attitudes in European Higher education w ramach Erasmus + Programme
  • RE-CREATE REcovery this CRisis through Entrepreneurial ATitudE w ramach Erasmus + Programme

 

Projekty w przygotowaniu:

  • 3D Parade 3D Printing PARAmeters Database Exchange w ramach Erasmus + Programme
  • RE-CREATE REcovery this CRisis through Entrepreneurial ATitudE w ramach Erasmus + Programme