O CTI

Centrum Technologii Informatycznych jest nową jednostką Politechniki Łódzkiej, której zadaniem jest wspieranie dydaktyki w obszarze ICT (z ang. Information and Communication Technologies). Nowoczesne laboratoria są dostępne dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni. Zapraszamy do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć studenckich i doktoranckich. Posiadamy cztery pracownie wideokonferencyjne umożliwiające zdalną pracę w rozproszonych zespołach. Ważnym elementem Centrum Technologii Informatycznych jest współpraca z branżowymi przedsiębiorcami w regionie, kraju i na świecie.

Centrum Technologii Informatycznych – innowacja, współpraca, doświadczenie

Wszystkich naszych obecnych i przyszłych studentów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.

Wszystkich przedsiębiorców z branży informatycznej i pokrewnych zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń w ramach wspólnego ekosystemu.