Pracownicy

dr inż. Przemysław Sękalski

Stanowisko: Dyrektor Centrum
e-mail: sekalski@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 46

mgr Anna Szulczyk

Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
e-mail: anna.szulczyk@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 17

Małgorzata Saidi

Pełniona funkcja: Specjalista ds. zamówień publicznych
Stanowisko: Samodzielny referent
e-mail: malgorzata.saidi@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 40

mgr Jakub Niedziałek

Pełniona funkcja: Prawnik
Stanowisko: Samodzielny referent
email: jakub.niedzialek@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 16

mgr inż. Przemysław Nowak

Pełniona funkcja: Koordynator działu IT
Stanowisko: Starszy specjalista naukowo-techniczny
email: przemek.nowak@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 41

mgr inż. Sławomir Klimczak

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Specjalista ds. informatyki
email: slawomir.klimczak@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 44

inż. Damian Faustryjak

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Referent techniczny
email: damian.faustryjak@p.lodz.pl

mgr inż. Konrad Miśkiewicz

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Referent techniczny
email: konrad.miskiewicz@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 43

mgr inż. Sylwester Przewoźny

Pełniona funkcja: Administrator budynku
Stanowisko: Samodzielny referent techniczny
email: sylwester.przewozny@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 28