OPIS projektu

Politechnika Łódzka terminie od 31.08.2009 do 30.09.2015 roku zobowiązała się wybudować i wyposażyć „Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej” (CTI PŁ). Finansowanie projektu w wysokości prawie 40 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XIII Oś Priorytetowa „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego”.

Nowy budynek dla kształcenia informatycznego

Projekt zakładał budowę i wyposażenie pięciokondygnacyjnego budynku przeznaczonego do prowadzenia nowoczesnego procesu dydaktycznego w dziedzinie informatyki. Centrum wspiera kształcenie w zakresie projektowania i wykorzystywania technologii informatycznych w różnych obszarach wykształcenia technicznego realizowanego przez Politechnikę Łódzką zarówno przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Zakupiona aparatura ma wspomagać kształcenie nie tylko w zakresie informatyki, ale także elektroniki i telekomunikacji, biotechnologii i biologii molekularnej, mikro- i nanotechnologii, inżynierii biomedycznej, inżynierii chemicznej i procesowej, matematyki, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki, fotoniki oraz ochrony środowiska.

W ramach projektu powstał budynek o powierzchni ponad 4 300 m2. Zlokalizowany jest on w Kampusie B uczelni obok dziekanatu FTIMS, Instytutu Fizyki i Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej. W budynku jest 26 specjalistycznych laboratoriów, w których zostanie utworzonych ponad 450 stanowisk dla studentów, 4 sale do pracy w małych grupach oraz 4 sale wideokonferencyjne umożliwiające studentom łatwą współpracę ponadregionalną i międzynarodową. Na parterze będzie znajdowała się pracownia dydaktyczna dla 100 osób wykorzystująca obrazowanie trójwymiarowe oraz klaster obliczeniowy.

Nowe standardy nauczania

Dzięki przyznanej dotacji już wkrótce studenci Politechniki Łódzkiej będą mieli do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. Dzięki modyfikacji programów dydaktycznych i położeniu większego nacisku na praktyczny aspekt studiów, absolwenci kierunków informatycznych będą lepiej przystosowani do zmieniającego się rynku pracy, szczególnie w gospodarce wychodzącej z kryzysu.

Uruchomienie Centrum zwiększy także atrakcyjność Politechniki Łódzkiej jako miejsca studiowania studentów z zagranicy, głównie z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Od kilkunastu lat w Politechnice Łódzkiej, w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego, są prowadzone studia w języku angielskim i w języku francuskim. Uruchomienie CTI PŁ pozwoli na zwiększenie udziału studentów zagranicznych w realizowaniu wymiany studentów i szerszą realizację międzynarodowych projektów dydaktycznych (European Project Semester). Dzięki rozwiązaniom multimedialnym możliwy będzie zdalne uczestnictwo studentów w wykładach prowadzonych na zagranicznych Uczelniach. CTI PŁ umożliwi także upowszechnienie nowych metod kształcenia w tym e-learningu, pozwalających między innymi na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i stymulowanie ich aktywizacji zawodowej.

Projekt jest wynikiem ponad 2 letnich starań Instytutu Informatyki, Zakładu Sieci Komputerowych, Katedry Informatyki Stosowanej, Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych oraz administracji Rektorskiej i Kanclerskiej. Kierownikiem projektu został prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski.

Całość inwestycji warta jest ponad 50 mln złotych, prawie 40 mln zł dofinansował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Na powierzchni 4,5 tys. m2. powstało 21 specjalistycznych laboratoriów z ponad 450 stanowiskami dla studentów. Oprócz tego posiadamy 4 sale wideokonferencyjne oraz profesjonalną salę kinową umożliwiającą oglądanie materiałów 3D, która pomieści ponad 100 osób. Centrum Technologii Informatycznych wspiera swoim nowoczesnym sprzętem nie tylko studentów informatyki, ale również specjalistów z dziedziny biotechnologii, mikro i nanotechnologii, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki a także ochrony środowiska. W Centrum ulokowano także klaster obliczeniowy, który będzie służył studentom.

Nasz budynek znajduję się w kapusie “B” Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 217/223. Zapraszamy !

Politechnika Łódzka
Centrum Technologii Informatycznych

93-005 Łódź
Wólczańska 217/221
budynek B-19
NIP: 727-002-18-95
REGON: 000001583