pracownicy

dr inż. Przemysław Sękalski

Stanowisko: Dyrektor Centrum
e-mail: sekalski@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 46

mgr Anna Szulczyk

Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
e-mail: anna.szulczyk@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 17

Małgorzata Saidi

Pełniona funkcja: Specjalista ds. zamówień publicznych
Stanowisko: Samodzielny referent
e-mail: malgorzata.saidi@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 40

mgr Jakub Niedziałek

Pełniona funkcja: Prawnik
Stanowisko: Samodzielny referent
email: jakub.niedzialek@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 16

mgr inż. Sławomir Klimczak

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Specjalista ds. informatyki
email: slawomir.klimczak@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 24 44

mgr inż. Damian Faustryjak

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Referent techniczny
email: damian.faustryjak@p.lodz.pl

mgr inż. Sebastian Krawczyk 

Pełniona funkcja: Administrator budynku
Stanowisko: Samodzielny referent techniczny
email: sebastian.krawczyk@p.lodz.pl
tel.: +48 42 631 27 28

Filip Pawłowski 

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Referent techniczny
email: filip.pawlowski@p.lodz.pl

Michał Tracz

Pełniona funkcja: Administrator sieci
Stanowisko: Referent techniczny
email: michal.tracz@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Centrum Technologii Informatycznych

93-005 Łódź
Wólczańska 217/221
budynek B-19
NIP: 727-002-18-95
REGON: 000001583