Projekty

Projekty realizowane:

Projekty złożone – odrzucone:

  • Methodologies for Engineering Learning and Teaching, MELT w ramach Erasmus + Programme
  • EU TEACH Enhancing teaching and entrepreneurship attitudes in European Higher education w ramach Erasmus + Programme
  • RE-CREATE REcovery this CRisis through Entrepreneurial ATitudE w ramach Erasmus + Programme

Projekty w przygotowaniu:

  • 3D Parade 3D Printing PARAmeters Database Exchange w ramach Erasmus + Programme

Politechnika Łódzka
Centrum Technologii Informatycznych

93-005 Łódź
Wólczańska 217/221
budynek B-19
NIP: 727-002-18-95
REGON: 000001583