O CTI

Centrum Technologii Informatycznych jest nową jednostką Politechniki Łódzkiej, której zadaniem jest wspieranie dydaktyki w obszarze ICT (z ang. Information and Communication Technologies). Nowoczesne laboratoria są dostępne dla studentów wszystkich wydziałów Uczelni. Zapraszamy do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć studenckich i doktoranckich. Posiadamy cztery pracownie wideokonferencyjne umożliwiające zdalną pracę w rozproszonych zespołach. Ważnym elementem Centrum Technologii Informatycznych jest współpraca z branżowymi przedsiębiorcami w regionie, kraju i na świecie.

Politechnika Łódzka
Centrum Technologii Informatycznych

93-005 Łódź
Wólczańska 217/221
budynek B-19
NIP: 727-002-18-95
REGON: 000001583